Chuyên trang thông tin

Ý kiến phụ nữ góp vào sự thảo báo cáo: Dân chủ với phụ nữ

(Trích ý kiến chị Nguyễn Thị Bảo Hiền, cán bộ hưu trí phường Bùi Thị Xuân)
Ngày 29-10-1991, Hội nghị mở rộng Ban chấp hành Hội LHPN Hà Nội đã họp để lấy ý kiến góp vào Dự thảo báo cáo tại Đại hội đảng bộ lần thứ XI (vòng 2).
Những ý kiến tập trung đề nghị: Báo cáo cần đi sâu phân tích thêm các nguyên nhân chủ quan sự lãnh đạo của Đảng và từ đó đề ra những biện pháp có hiệu quả, biến các ý định và chủ trương tốt đẹp của Đảng thành hiện thực trong cuộc sống. Trước mắt Đảng cần tập trung sức lãnh đạo giải quyết các vấn đề then chốt như: Nghiêm trị bọn tham nhũng, phạm pháp, lập lại trật tư, kỷ cương thực hiện công bằng xã hội, nếp sống văn hóa của Thủ đô, loại bỏ những người điều hành kinh tế không có khả năng (mà đảng viên phải gương mẫu thực hiện) tập trung đầu tư công nghệ mới, đào tạo tay nghề cho thanh niên, phụ nữ, lấy yên dân làm nhiệm vụ hàng đầu của công tác tư tưởng.
Phụ nữ là những người bị thiệt thòi, vất vả trong lúc thủ đô còn khó khăn. Đảng cần sát sao kiểm tra đôn đốc để chính sách đối với nữ được thực hiện, giúp chị em có nghề, có việc làm, ngăn chặn tệ đối xử bất công, thô bạo với phụ nữ từ trong gia đình đến ngoài xã hội.
Hội liên hiệp phụ nữ là một tổ chức quần chúng hoạt động tốt nhưng cán bộ, nhất là các cán bộ cơ sở còn quá thiếu thốn, vất vả. Đổi mới công tác phụ nữ, Đảng cần giúp cán bộ cơ sở có điều kiện đi sâu, đi sát quần chúng để thiết thực giúp đỡ chị em và phản ảnh với Đảng, tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng, để Đảng động viên, giúp đỡ kịp thời. 
- Quyền dân chủ bình đẳng của phụ nữ trước hết cần được biểu hiện trong lao động và trong cuộc sống gia đình. Gần đây tình trạng phụ nữ bị giảm biên chế trước và được xét sau cùng trong việc tuyển dụng và đào tạo nâng cao nghiệp vụ là phổ biến. Hiện tượng hẹp hòi thành kiến: trong việc đánh giá cán bộ nữ, nhất là với chị em quá sắc sảo trong đấu tranh chống tiêu cực, vẫn nặng nề.
Trong gia đình, phụ nữ đã vất vả lại là nạn nhân của nhiều tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc, tệ đánh vợ, ngoại tình lấy vợ lẽ, chê vợ già, xấu, nghèo, đòi ty hôn, chiếm phần hơn về tài sản v.v…
Đại hội đảng bộ cần biểu thị thái độ cương quyết hơn nữa chống tư tưởng phong kiến, chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ lớp người khổ nhưng một lòng, trung kiên với sự nghiệp của Đảng.
Hội liên hiệp phụ nữ phải thực sự đại diện cho quyền lợi chính đáng của chị em. Một mặt Đảng phải yêu cầu Hội thực sự đổi mới hoạt động, mặt khác các cấp ủy, nhất là cơ sở Đảng phải tôn trọng, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của Hội, tôn trọng các kiến nghị của Hội. Các đoàn thể phải giảm họp hành, cán bộ dành nhiều thời gian đi sâu, đi sát cơ sở, đi sát quần chúng mới hiểu và đề xuất với Đảng các chủ trương sát đúng, đồng thời kiểm tra giám sát việc thực hiện các chủ trương đó trong thực tế.
Hội LHPN Hà Nội góp ý kiến dự thảo báo cáo – Báo phụ nữ Hà Nội – Năm thứ sáu số 10 (108) ra ngày 5-11 đến 20-11-1991
 
26/05/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *