Chuyên trang thông tin

Một số Hình ảnh "Chịu Lễ" trước giờ Thánh Lễ đêm NOEL tại Sứ Kẻ Sét (Nhà Thờ Làng Tám) HN

Một số Hình ảnh "Chịu Lễ" trước giờ Thánh Lễ đêm NOEL tại Sứ Kẻ Sét (Nhà Thờ Làng Tám) HN
29/06/2018
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006858607196

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *