Chuyên trang thông tin

Cấp văn bằng theo Luật giáo dục còn nhiều bất cập

Theo ông Sơn, LGD nên sửa đổi theo hướng giao cho các trường trực tiếp cấp bằng để phù hợp với xu hướng cải cách hành chính
Luật giáo dục (LGD) có hiệu lực từ 1/6/1999, theo đó thì việc cấp văn bằng cho người học ở các cấp từ sau 1/6/1999 phải tuân thủ những quy định của LGD. Tuy nhiên, xung quanh các quy định này còn nhiều vướng mắc.
Cấp bằng tiểu học, Sở hay Phòng?
Điều 12 quy chế 3857/GD và ĐT (quy chế cũ) quy định Sở có thẩm quyền cấp bằng tiểu học. Sau đó, Thông tư 02 (23/1/95) hướng dẫn “tùy điều kiện địa phương, Sở có thể ủy quyền cho Phòng cấp bằng” LGD được thông qua, điều 27 khoản 2 quy định Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện cấp bằng tiểu học. Tháng 3/99 Bộ đã ra Quy chế thi tốt nghiệp tiểu học mới, trong đó quy định thẩm quyền cấp bằng phù hợp với LGD. Như vậy, sau ngày 1/6/1999, về nguyên tắc, thẩm quyền cấp bằng tiểu học phải là Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện. Điều này đã làm nảy sinh vướng mắc khi một số quận, huyện ở TP. Hồ Chí Minh tiến hành cải cách hành chính, thực hiện chế độ một cửa, một dấu, con dấu của Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện bị thu hồi. Có ý kiến cho rằng, Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (TPGD) chỉ được ký “thừa ủy nhiệm” của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận (cấp huyện) và đóng dấu Quốc huy của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nhưng LGD quy định thẩm quyền cho TPGD chứ không phải Chủ tịch UBND. Do đó, việc cấp bằng không thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND. Vì vậy, Chủ tịch UBND không thể ủy nhiệm cho TPGD, dẫn tới không thể đóng dấu UBND lên bằng tiểu học được. Ý kiến khác lại cho rằng Phòng giáo dục và đào tạo là cơ quan chuyên môn của UBND. Khi chỉ còn có một con dấu Quốc huy của cơ quan quản lý hành chính Nhà nước thì con dấu này sẽ dùng cho tất cả các văn bản của tất cả các ban, ngành. Vì vậy vẫn có thể đóng dấu lên bằng tiểu học do TPGD ký. Vấn đề này sau đó đã được Ban tổ chức cán bộ chính phủ hướng dẫn tại công văn 870/BTCCBCP-TCCB phúc đáp công văn 687/TCCQ ngày 29/10/99 của Ban tổ chức chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cho phép đóng dấu Quốc huy của Ủy ban nhân dân cấp huyện lên bằng tiểu học do TPGD ký. Theo ông Diệp Văn Sơn – Phó vụ trưởng cơ quan thường trực phía Nam – Ban tổ chức cán bộ Chính phủ thì tới đây Chính phủ sẽ cho thí điểm mô hình bốn phòng của UBND cấp huyện (thí điểm tại huyện Bình Chánh) như vậy sẽ không còn Phòng giáo dục. Theo ông Sơn, LGD nên sửa đổi theo hướng giao cho các trường trực tiếp cấp bằng để phù hợp với xu hướng cải cách hành chính.
Cấp bằng trung học chuyên nghiệp ở trường cao đẳng: cần có cơ sở pháp lý
Hiện nay, ở một số trường cao đẳng vẫn có nhiệm vụ đào tạo chương trình trung học chuyên nghiệp (THCN), ví dụ các trường cao đẳng sư phạm ở các tỉnh. Vậy ai có thẩm quyền cấp bằng cho các học sinh theo chương trình này sau khi tốt nghiệp? Từ trước đến nay vẫn là hiệu trưởng trường cao đẳng. Nhưng theo LGD thì sao? Điều 33-LGD quy định “Hiệu trưởng trường THCN cấp bằng tốt nghiệp THCN”, còn điều 39-LGD quy định về văn bằng giáo dục đại học và sau đại học tại khoản 3 có ghi “đối với bằng tiến sĩ, thạc sĩ, tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp cao đẳng nhà trường được phép đào tạo ở trình độ nào thì hiệu trưởng cấp bằng ở trình độ ấy”. Như vậy, Luật chỉ quy định thẩm quyền cấp bằng THCN cho trường THCN, còn trường cao đẳng chỉ có quyền cấp bằng cao đẳng, thẩm quyền cấp bằng THCN cho những học sinh được đào tạo ở trường cao đẳng bị bỏ lửng, không được quy định. Nếu cứ tiếp tục để hiệu trưởng trường cao đẳng cấp tuy vẫn hợp lý nhưng lại không có cơ sở pháp lý.
Cấp bằng đại học ở trường đại học đa lĩnh vực
Ở trường Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Thái Nguyên, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng ai có thẩm quyền cấp bằng tốt nghiệp đại học?
Theo khoản 3 – điều 39-LGD đã trích dẫn ở trên thì bằng đại học do nhà trường đại học cấp. Vấn đề là ở chỗ, ở các trường đã nêu trên, bên trong nó lại có các trường thành viên. Vậy áp dụng điều luật trên như thế nào?
Có ý kiến cho rằng, theo tinh thần Điều 15, dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành LGD thì các loại trường đại học gồm trường đại học đơn lĩnh vực, trường đại học đa lĩnh vực, học viện, các trường nêu trên là trường đại học đa lĩnh vực. Như vậy, đại học đa lĩnh vực ngang cấp với đại học đơn lĩnh vực. Khái niệm nhà trường được nêu ở khoản 3 - điều 39 phải là đại học đa lĩnh vực chứ không phải là trường thành viên. Có nghĩa, thẩm quyền cấp bằng phải là đại học đa lĩnh vực chứ không phải trường thành viên của nó. Có chăng thì trường đại học đa lĩnh vực ủy quyền cho các trường thành viên cấp.
Ý kiến khác lại cho rằng trường thành viên cũng có đầy đủ tư cách pháp nhân để xác định là một trường, trường thành viên trực tiếp làm công tác đào tạo, vì vậy, thẩm quyền cấp bằng phải là trường thành viên.
Chúng tôi mong rằng các cơ quan có thẩm quyền sớm ra văn bản hướng dẫn cụ thể vấn đề này.
24/06/2016 , Lê Thống Nhất- báo gia đình và xã hội- số 1( 50)-2000

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *