Chuyên trang thông tin

Cẩm nang tu đạo-ht Quảng Khâm

***tu hành cần phải trong ngoài nhất trí, không tự mâu thuẫn; nghĩa là không được "khẩu thị tâm phi" (miệng nói một đằng, tâm nghĩ một ngả).

***tu hành phải chú ý đến khẩu nghiệp. miệng tốt thì tâm mới tốt. ðừng cho rằng: "tôi miệng tuy không tốt, song lòng tốt!"sau khi xuất gia rồi, trong chùa vẫn có kẻ nói chuyện thị phi. song le,

bạn đừng cùng bọn họ nói thị phi là đủ. ðừng nên cứ mở miệng là thị phi hoài. kẻ nào nói phiếm, lẻo mép về chuyện người khác, thì y là kẻ thị phi.

hễ có thời giờ rảnh rỗi, bạn hãy lạy phật, niệm phật.

***khi bạn khởi phiền não, buồn lo, chớ nên kiếm kẻ khác nói này nói nọ. nói lui nói tới, thế nào bạn cũng mắc vào thói thị phi lăng nhăng. tốt nhất là hãy lạy phật cho nhiều để giải trừ phiền não.

***hỏi: nghe thầy giảng (về tiết thực) nên con không dám ăn nhiều quá, ăn no quá; song sức lực yếu ớt, con phải làm sao đây?

ðáp: cần ăn cho đủ. chủ yếu là không tham, không chấp trước.

không phải là hễ thức nào ngon thì ăn nhiều một chút, thức nào dở thì ăn ít một tí. ðừng tham cầu hương, vị, xúc, pháp.

22/01/2020

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *